Ingen anden avis i Danmark har gennem sin historie beskæftiget sig så indgående med livets store spørgsmål som netop Kristeligt Dagblad. ”Tro, etik og eksistens” står der på avisens forside med henvisning til tre væsentlige fokusområder for avisen. Redaktionen arbejder hver dag målrettet på at sætte aktuelle problemstillinger og debatter ind i en større sammenhæng gennem sober og troværdig journalistik.

Kristeligt Dagblad

Kristeligt Dagblad er i dag landets hurtigst voksende avis, og tillige blandt de mest citerede.

Siden avisens relancering i 1995 har oplag og læsertal været stigende år for år. Kristeligt Dagblad er blandt de få aviser, der løbende kan notere en fremgang.

Med dette tilbud kan dine brugere teste deres værdier og samtidig få et 4 ugers gratis prøveabonnement på avisen.
Her på avisen insisterer vi på, at vi mennesker også er præget af længsel efter dybde og mening i tilværelsen. Derfor arbejder vi på at udgive en avis, som skriver mere om livsindhold end livsstil, og som tager menneskers tro, åndsliv og store livsspørgsmål alvorligt. Prøv avisen gratis og uforpligtende i 4 uger.

På Kristeligt Dagblad vil vi gerne lave en avis, der på en indsigtsfuld måde forsøger at gøre avisens læsere klogere på livet og samtidig giver perspektiv og overblik i den daglige nyhedsstrøm.

Ifølge Kristeligt Dagblads vedtægter skal avisen udgives ”på evangelisk-luthersk grund og med økumenisk åbenhed orientere om religiøse begivenheder i ind- og udland”. Avisen skal også være ”ledet og skrevet i en kristen ånd”, ligesom den skal virke for ”fastholdelse og udbygning af de kristne grundværdier på alle livets områder og modvirke eventuelle tendenser i samfundet, som søger at begrænse eller nedbryde disse værdier.”

Det er vigtigt at understrege avisens åbenhed og politiske og kirkelige uafhængighed, ikke mindst set i lyset af avisens historie.

 

Kristeligt Dagblad
Avisen – Kristeligt Dagblad
Kristeligt Dagblad